CHESS  QUEENS

 

Stichting ChessQueens

Op deze website presenteren de ChessQueens zich: de gehele selectie van het huidige Nederlandse Olympiadeteam. Begin 2014 hebben de ChessQueens zich ten doel gesteld het damesschaak in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Hierop zijn zij, in aanloop naar de Olympiade in Tromso in augustus 2014, samen meer gaan trainen en hebben zij aan de teamsfeer gewerkt. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen: nog nooit eerder was het team zo hecht. Het leverde zelfs een vierde plek op gedurende de Olympiade. Uiteindelijk vielen ze iets terug en eindigden op een gedeeld 10e plaats, wat laat zien dat er nog meer in het vat zit. Dat smaakt naar meer!

Er zijn echter twee bemoeilijkende factoren:

  • geen enkele ChessQueen is professioneel schaakster, dus het ontbreekt bij eenieder aan tijd
  • het ontbreekt aan trainingsbudget
Een logisch gevolg van de tweede factor is het oprichten van de Stichting ChessQueens in december 2014. De ChessQueens zetten zich met verschillende activiteiten door het gehele land in om trainingsbudget te vergaren. Welke activiteiten op stapel staan, kunt u op deze website terugvinden. Ook laat de kalender zien welke ChessQueens binnenkort bij toernooien in actie komen. Verder hebben de ChessQueens zich bij het oprichten van de stichting gecommitteerd om zo veel tijd als redelijkerwijs mogelijk is, aan het schaken te besteden. De ChessQueens werken momenteel toe naar het EK Landenteams in Reykjavik in November 2015.

Draagt u de ChessQueens en het Nederlandse damesschaak een warm hart toe? Kom dan naar één van onze evenementen, of doneer uw bijdrage direct aan de Stichting ChessQueens door middel van bordsponsoring. Wij danken u voor uw bijdrage, en hopen u binnenkort ergens in het land tegen te komen!

De Stichting ChessQueens

Kamer van Koophandel: 62033816
Vestigingsplaats: Hoofddorp
Voorzitter: Bianca de Jong-Muhren
Secretaris: Anne Haast
Penningmeester: André Hendriks
Bank: Knab
IBAN: NL78KNAB0283083301
BIC KNABNL2H